Logo ComCon
MENU
Terug

Onderzoek materialenpaspoort circulair bouwen

Het verkrijgen van inzicht in materialen en grondstoffen is volgens de Transitieagenda de eerste stap op weg naar een circulaire bouweconomie. Een materialenpaspoort zou hier een bijdrage aan kunnen leveren. Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie concludeerde dat er onvoldoende inzicht is om een wettelijke verplichting te verantwoorden. Er is onvoldoende ervaring met het materialenpaspoort en met alternatieve oplossingen, waardoor er op cruciale vragen nog geen antwoord is gekregen. Om dit inzicht te krijgen, is nader onderzoek nodig.

Opdracht RVO aan CC
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft Communication Concert gevraagd dit onderzoek te helpen uitvoeren. Met als doel om tot een advies aan het Rijk te komen over een al dan niet wettelijke verplichting van het materialenpaspoort. Zodat de ministers van BZK en van IenW in 2022 een besluit hierover kunnen nemen.

Uitgangspunten onderzoek
Voor de opzet van dit onderzoek vormen de dagelijkse praktijk in de bouwketen, praktijkproeven en de informatiebehoefte van verschillende marktpartijen de uitgangspunten.

Met het onderzoek willen we antwoord krijgen op vier cruciale vragen: 

  1. Welke informatie is voor de bouwketen in welke situatie noodzakelijk om circulair te kunnen werken?
  2. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze informatie leidt tot circulair gedrag?
  3. Welke alternatieve instrumenten zijn beschikbaar om in de informatiebehoefte te voorzien, en wat zijn de kosten en baten hiervan?
  4. In hoeverre kunnen marktpartijen zelf organiseren dat de noodzakelijke informatie beschikbaar is?

Het onderzoek bestaat uit twee sporen:
- Het uitvoeren van actieonderzoek bij praktijkproeven.
- Het signaleren en volgen van lopende experimenten, pilots en alternatieve instrumenten (deskresearch).

Naast deze twee sporen onderzoeken we ook juridische aspecten die mogelijk gelden bij circulair bouwen.

Meer informatie?

Bel: (06) 51 28 64 30

Volg ons

Communication Concert
Leeuwenveldseweg 16F
1382 LX Weesp
Telefoon: (06) 51 28 64 30
info@comcon.nl

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring & cookiebeleid

Top