Logo ComCon
MENU
Terug

Onderzoek materialenpaspoort circulair bouwen

De schaarste van grondstoffen neemt toe en het gebruik van grondstoffen veroorzaakt vervuiling en CO₂-uitstoot. Dit vraagt om een economie waarin we niet alleen zuiniger maar ook slimmer met grondstoffen omgaan. Het verkrijgen van inzicht in materialen en grondstoffen is volgens de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie de eerste stap op weg naar een circulaire bouweconomie. Een materialenpaspoort zou hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Actieonderzoek voor meer inzicht
In 2020 heeft het Transitieteam Circulaire Bouweconomie voormalig minister Ollongren van BZK geadviseerd te onderzoeken of een materialenpaspoort kan bijdragen aan een versnelling van de circulaire bouweconomie. In 2021 heeft Communication Concert in opdracht van én in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dit onderzoek uitgevoerd.

Uitgangspunten onderzoek
De dagelijkse praktijk in de bouwketen, praktijkproeven en de informatiebehoefte van verschillende marktpartijen vormden de basis voor het onderzoek. De vier cruciale vragen om te beantwoorden waren: 

  1. Welke informatie is voor de bouwketen in welke situatie noodzakelijk om circulair te kunnen werken?
  2. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze informatie leidt tot circulair gedrag?
  3. Welke alternatieve instrumenten zijn beschikbaar om in de informatiebehoefte te voorzien, en wat zijn de kosten en baten hiervan?
  4. In hoeverre kunnen marktpartijen zelf organiseren dat de noodzakelijke informatie beschikbaar is?

Het onderzoek bestond uit drie sporen: actieonderzoek, deskresearch en een juridische verkenning. Deze sporen zijn in samenhang uitgevoerd. Parallel hieraan is in samenwerking met Copper8 de grond- weg- en waterbouw (GWW) als keten onderzocht.

Eindrapport
Eind 2021 is onderstaand eindrapport inclusief bijlagen aangeboden aan de ministeries van BZK en IenW.

In aflevering 4 van ‘De circulair bouwen podcast’ ruim aandacht voor het eindrapport. Beluister deze aflevering.

Meer informatie?

Bel: (06) 51 28 64 30

Volg ons

Communication Concert
Postbus 218
2000 AE Haarlem
Telefoon: (06) 51 28 64 30
info@comcon.nl

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring & cookiebeleid

Top