Logo ComCon
MENU
Terug

Onderzoek naar toepassing AI in talentmanagement

Communication Concert is onder leiding van Dorus Teeuwen en Harm Rozie samen met Public Space*, onder leiding van Steven de Waal, een ambitieus verkennend onderzoek gestart. Het onderzoek richt zich op de perceptie en het gebruik van geavanceerde digitale hulpmiddelen, met name kunstmatige intelligentie (AI), op de arbeidsmarkt. Specifiek gericht op werving, selectie en talentmanagement binnen het HR-domein.

Het doel van dit onderzoek is een diepgaand begrip te krijgen van de manier waarop AI de arbeidsmarkt in de komende tijd zal veranderen. De uitkomsten zullen fungeren als richtlijnen voor alle actoren op de arbeidsmarkt, variërend van werkzoekenden en werknemers tot werkgevers, om optimaal voor te sorteren op wat de opkomende AI-golf te bieden heeft.

Betrokkenheid van diverse stakeholders
Naast gesprekken met stakeholders omvat het onderzoek interactieve sessies waarin geïnterviewden, experts, aanbieders van tools en andere belanghebbenden samenkomen. Het resultaat van deze gezamenlijke inspanning is een rapportage die via diverse kanalen wordt verspreid. Onder meer via evenementen rond het thema AI op de arbeidsmarkt.

Focus op specifieke AI-vormen
De aanleiding voor deze verkenning is de opkomst van kunstmatige intelligentie en de impact ervan op de positie van de burger op de arbeidsmarkt. Terwijl generieke AI, zoals ChatGPT en Bard, snel het beeld van kunstmatige intelligentie heeft bepaald, richt dit onderzoek zich op doorontwikkelde vormen van AI die specifieke activiteiten en behoeften in talentmanagement ondersteunen.

"Worden wie je bent"
De keuze voor de arbeidsmarkt als onderzoek omgeving is ingegeven door de kansen die deze markt biedt en de rol die het speelt in persoonlijke ontwikkeling en bestaanszekerheid c.q. welvaart en welzijn. De ervaring en ontwikkeling die mensen in werk opdoen vormen en versterken hun beroepsidentiteit. Idealiter word je wie je bent, en worden talenten bevrijd in een passende werkomgeving. Dit onderzoek zal nagaan in hoeverre de huidige en toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot AI rekening houden met dit gegeven.

Oproep voor deelname
Professionals op sleutelposities in het bedrijfsleven en bij de overheid, evenals experts en ervaringsdeskundigen, worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit baanbrekende onderzoek. Het biedt een unieke kans om bij te dragen aan de toekomst van talentmanagement en de impact van AI op de arbeidsmarkt.

Contact
Wilt u meer informatie of deelnemen? Neem dan contact op met Dorus Teeuwen via dorus.teeuwen@comcon.nl of 06-51286430.

* Public Space Foundation is een onafhankelijk denknetwerk ter bevordering van actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap. Steven de Waal is de oprichter en drijvende kracht achter dit netwerk.

Ontdek de toekomst van AI in talentmanagement wordt mogelijk gemaakt door:

Meer informatie?

Bel: (06) 51 28 64 30

Volg ons

Communication Concert
Postbus 218
2000 AE Haarlem
Telefoon: (06) 51 28 64 30
info@comcon.nl

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring & cookiebeleid

Top