Logo ComCon
MENU
Terug

Nationale conferentie Studie- en Beroepskeuze

Verkeerde keuzes op school en in beroep hebben vaak grote gevolgen. Voor degenen die de keuzes maken, maar ook voor hun omgeving en uiteindelijk voor de maatschappij. Denk aan verlies van talent, mislukte studies en loopbanen en aan een tekort aan kennis en vakmanschap in sectoren. Maar ook aan een tweedeling die in de maatschappij ontstaat tussen hoger en lager opgeleiden.

Je talenten ontdekken en bewust én goed begeleid keuzes kunnen maken in onderwijs, opleiding en werk is een grondrecht. Gerichte aandacht en inzet op een betere aanpak leveren winst op voor de toekomst. Voor het individu en voor de maatschappij. Dit vraagt om meer ruimte en inzet om leerlingen (en hun ouders), studenten en jonge werkenden de mogelijkheid te bieden zich grondig te informeren over de keuzemogelijkheden. En om advies in te winnen.

Eerste nationale conferentie

Op 17 november 2022 heeft de eerste nationale conferentie ‘Betere toekomstkeuzes in onderwijs, opleiding en werk' plaatsgevonden in Den Bosch. De initiatiefnemers pleiten voor een laagdrempelige en onafhankelijke informatie-infrastructuur waar iedereen terecht kan om richting te geven aan zijn eigen levensbepalende keuzes voor de toekomst. Het doel van de conferentie was vooral het bijeenbrengen van bouwstenen en invalshoeken voor deze informatie-infrastructuur.

Ruim tweehonderd experts, bestuurders, professionals en studenten zijn bijeengekomen. Afkomstig uit verschillende werkvelden, waaronder onderwijs, bedrijfsleven, kennisinstituten, media, belangenorganisaties en politiek.

Initiator van deze conferentie is het bestuur van de Stichting ter bevordering van kennis op het gebied van school- en beroepskeuzeadvies. Communication Concert was verantwoordelijk voor de algemene regie en voor het opstellen van het programma. In 2023 helpen we de Stichting om met alle inzichten uit de conferentie te komen tot een verbindende infrastructuur voor alle betrokkenen.

Meer informatie?

Bel: (06) 51 28 64 30

Volg ons

Communication Concert
Postbus 218
2000 AE Haarlem
Telefoon: (06) 51 28 64 30
info@comcon.nl

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring & cookiebeleid

Top