Logo ComCon
MENU
Terug

Gemeente Edam-Volendam: geïntegreerde communicatie

Samen met de gemeente Edam-Volendam werken we aan een geïntegreerde communicatieaanpak. Hiermee brengen we samenhang en eenduidigheid in de communicatie van de verschillende visies en beleidsplannen. Met als doel goede dienstverlening met en voor elkaar.

Communicatievisie en uitvoeringsplan
Voor de ontwikkeling hiervan hebben we ons laten inspireren door gesprekken met het college van B&W, team Communicatie en diverse afdelingen. We hebben beschreven welke thema’s van invloed zijn op de communicatie, nu en in de toekomst. En welke activiteiten en instrumenten de gemeente in staat stellen om haar doelstellingen te realiseren.

Advies en begeleiding veranderingsproces
De ambities van de gemeente hebben een grote impact op de manier van (samen)werken en communiceren. Binnen de organisatie zelf. En richting inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Op coachende wijze adviseren en begeleiden we de gemeente tijdens dit veranderingsproces.

“Ondernemend en betrokken, dat is wat we als gemeente Edam-Volendam willen zijn en uitstralen. Dit vraagt om samenwerking en goede dienstverlening waarbij onze inwoners het vertrekpunt vormen. Hier past communicatie bij die toegankelijk, helder en betrouwbaar is. ”
Leendert Klein, communicatieadviseur en woordvoerder

Schrijfwijzer ‘Helder schrijven’
Goede dienstverlening vraagt om helder en klantvriendelijk taalgebruik. Als basis voor alle schriftelijke communicatie hebben we een Schrijfwijzer ‘Helder schrijven’ ontwikkeld.

Schrijftraining
In lijn met de Schrijfwijzer hebben we samen met onze netwerkpartner Krachttaal een eendaagse training 'klantvriendelijk en helder schrijven' ontwikkeld. Samen met een teamlid Communicatie hebben we het merendeel van de medewerkers getraind en hebben we samen met de verschillende afdelingen de standaard brieven herschreven. Voor nieuwe medewerkers is de schrijftraining onderdeel van het inwerkprogramma. Ook verzorgen we de eindredactie van het jaarverslag van de gemeente.

Meer informatie?

Bel: (06) 51 28 64 30

Volg ons

Communication Concert
Postbus 218
2000 AE Haarlem
Telefoon: (06) 51 28 64 30
info@comcon.nl

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring & cookiebeleid

Top