Logo ComCon
MENU
Terug

Gemeente Edam-Volendam: geïntegreerde communicatie

Samen met de gemeente Edam-Volendam werken we aan een geïntegreerde communicatieaanpak. Hiermee brengen we samenhang en eenduidigheid in de communicatie van de verschillende visies en beleidsplannen. Met als doel goede dienstverlening met en voor elkaar.

Communicatievisie en uitvoeringsplan
Voor de ontwikkeling hiervan hebben we ons laten inspireren door gesprekken met het college van B&W, team Communicatie en diverse afdelingen. We hebben beschreven welke thema’s van invloed zijn op de communicatie, nu en in de toekomst. En welke activiteiten en instrumenten de gemeente in staat stellen om haar doelstellingen te realiseren.

Advies en begeleiding veranderingsproces
De ambities van de gemeente hebben een grote impact op de manier van (samen)werken en communiceren. Binnen de organisatie zelf. En richting inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Op coachende wijze adviseren en begeleiden we de gemeente tijdens dit veranderingsproces.

“Ondernemend en betrokken, dat is wat we als gemeente Edam-Volendam willen zijn en uitstralen. Dit vraagt om samenwerking en goede dienstverlening waarbij onze inwoners het vertrekpunt vormen. Hier past communicatie bij die toegankelijk, helder en betrouwbaar is. ”
Leendert Klein, communicatieadviseur en woordvoerder

Schrijfwijzer ‘Helder schrijven’
Goede dienstverlening vraagt om helder en klantvriendelijk taalgebruik. Als basis voor alle schriftelijke communicatie hebben we een Schrijfwijzer ‘Helder schrijven’ ontwikkeld.

Schrijftraining
In lijn met de Schrijfwijzer hebben we samen met onze netwerkpartner Krachttaal een eendaagse training 'klantvriendelijk en helder schrijven' ontwikkeld. In korte tijd hebben we ruim 120 medewerkers getraind. Inmiddels is het proces van herschrijven van alle standaard brieven per afdeling in volle gang. Samen met een teamlid Communicatie verzorgen we de eindredactie.

Meer informatie?

Bel: (06) 51 28 64 30

Volg ons

Communication Concert
Leeuwenveldseweg 16F
1382 LX Weesp
Telefoon: (06) 51 28 64 30
info@comcon.nl

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring & cookiebeleid

Top