Logo ComCon
MENU
Terug

NLingenieurs: 'Blijf je verwonderen'

Creativiteit vanuit wetenschap en techniek brengt steeds nieuwe oplossingen en mogelijkheden in ons dagelijks leven. Communicatie kan deze technische creativiteit versterken. En bijdragen aan een beter begrip van het werk van ingenieurs. Hierin wisselen ontdekken, ontwerpen en verwonderen elkaar af. Dit zie je terug in al hun ontwerpen. Of het nu gaat om dijken en wegen, machines en fabrieken of woningen, wijken en steden.

‘Blijf je verwonderen’
Het thema 'Blijf je verwonderen' hebben we in een adviesronde meegegeven aan onze opdrachtgever Koninklijke NLingenieurs, brancheorganisatie van ingenieursbureaus. Er liggen voor ingenieurs in ons land grote uitdagingen. Met hun kennis en denkkracht hebben ze een succesbepalende rol in de aanpak van grote vraagstukken. Met name op het gebied van water, energie, klimaat en voedselvoorziening. Het is belangrijk om de kracht van de Nederlandse ingenieurs optimaal in te zetten. Daarom moeten ze de ruimte krijgen om mogelijkheden te ontwikkelen en oplossingen te delen - lees communiceren - met burgers, consumenten, ondernemers en overheid. Zodat we ons kunnen blijven verwonderen over hun technisch vernuft.

Communicatie-architectuur
Communication Concert is hierbij de ‘architect’ van de communicatieprocessen. Onze aanpak zorgt ervoor dat iedereen die betrokken is bij complexe vraagstukken overzicht houdt. En inzicht heeft in zijn eigen rol en in die van anderen. Op deze manier verloopt de samenwerking beter. Het draagt er ook aan bij dat de inbreng van zowel burgers, bestuurders en ambtenaren het beste tot zijn recht komt. In het ontwerp én in het eindresultaat.

Meer informatie?

Bel: (06) 51 28 64 30

Volg ons

Communication Concert
Postbus 218
2000 AE Haarlem
Telefoon: (06) 51 28 64 30
info@comcon.nl

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring & cookiebeleid

Top