Logo ComCon
MENU
Terug

Onderzoek: Verkenning Bevolking 2050

Veranderingen in de omvang en samenstelling van onze bevolking hebben grote gevolgen voor maatschappelijke thema’s als opleiding, arbeid en zorg en wonen. Hoe sterk de veranderingen de komende dertig jaar zullen zijn, is nog onzeker. In 2019 heeft het ministerie van VWS namens de negen ministeries onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek is door het NIDI en CBS uitgevoerd onder de naam ‘Verkenning Bevolking 2050’.

In het onderzoek zijn sociodemografische veranderingen voor 2050 in kaart gebracht aan de hand van een aantal scenario’s. Alle scenario’s laten zien dat:

Hoe groot de veranderingen daadwerkelijk zijn, hangt af van de ontwikkeling in migratie, geboorte en levensverwachting in de komende dertig jaar. De scenario’s laten zien welke ruimte er voor beleidsmakers is om ontwikkelingen te beïnvloeden. afhankelijk van de vraag welke toekomst politici als wenselijk beschouwen. Omdat beleid op het ene terrein gevolgen kan hebben voor andere beleidsterreinen, is integraal beleid nodig. Dit betekent samenwerking tussen departementen en samenwerking van het Rijk met andere partijen.

Lees hier het Eindrapport Verkenning Bevolking 2050.


Meer informatie?

Bel: (06) 51 28 64 30

Volg ons

Communication Concert
Postbus 218
2000 AE Haarlem
Telefoon: (06) 51 28 64 30
info@comcon.nl

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring & cookiebeleid

Top