Logo ComCon
MENU
Terug

Een circulaire bouweconomie in 2050

De schaarste van grondstoffen neemt toe en het gebruik van grondstoffen veroorzaakt vervuiling en CO₂-uitstoot. Dit vraagt om een economie waarin we niet alleen zuiniger maar ook slimmer met grondstoffen moeten omgaan.

In 2018 is daarom voor de bouwsector de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (CBE) opgesteld. Als een vervolg op het Grondstoffenakkoord uit 2017 en het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. De ambitie is om de gehele gebouwde omgeving voor 2050 circulair te maken. Inclusief de woningbouw, utiliteitsbouw en GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw).

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later. (Bron: www.circulairebouweconomie.nl)

Inzicht in materialen en grondstoffen
Het verkrijgen van inzicht in materialen en grondstoffen is volgens de Transitieagenda de eerste stap op weg naar een circulaire bouweconomie. In 2020 heeft het Transitieteam Circulaire Bouweconomie voormalig minister Ollongren van BZK geadviseerd te onderzoeken of een materialenpaspoort kan bijdragen aan een versnelling van de circulaire bouweconomie.

Actieonderzoek Materialenpaspoort
In 2021 heeft Communication Concert in opdracht van en in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO ) dit onderzoek uitgevoerd. Het bevat drie sporen: actieonderzoek, deskresearch en een juridische verkenning voor zowel de woning-/utiliteitsbouw als de GWW-sector.

Eindrapport
Eind 2021 is onderstaand eindrapport inclusief bijlagen aangeboden aan de ministeries van BZK en IenW:

In aflevering 4 van ‘De circulair bouwen podcast’ ruim aandacht voor het eindrapport. Beluister deze aflevering.

Meer informatie?

Bel: (06) 51 28 64 30

Volg ons

Communication Concert
Postbus 218
2000 AE Haarlem
Telefoon: (06) 51 28 64 30
info@comcon.nl

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring & cookiebeleid

Top