Logo ComCon
MENU

Het kabinet wil in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met ten minste 49% hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot nagenoeg nul zijn. In het Klimaatakkoord van 2019 staat hoe het kabinet dit wil realiseren.

Voor het waarmaken van deze ambitie is het kabinet mede afhankelijk van de Nederlandse burgers. Wat vinden zij eigenlijk van alle berichten over klimaatverandering en alle afgekondigde maatregelen? En wat willen zij zelf bijdragen?

Lees hier de resultaten van de Publieksmonitor Klimaat en Energie 2019.

Doe het zelf. Doe het duurzaam!
CC is samen met de Vereniging van Winkelketens in de Doe Het Zelf branche (VWDHZ), Milieu Centraal en het Klimaatverbond initiatiefnemer van ‘Doe het zelf. Doe het duurzaam!’. Met dit project willen wij consumenten ondersteunen bij het zelf verduurzamen van hun huis. Lees meer over dit initiatief. Of ga naar doehetzelfdoehetduurzaam.nl.

Het blijkt dat gemeenten doorgaans niet zelf de gemeentelijke herindelingen (fusies) bepalen, maar dat provincies dit doen. Daarom heeft Communication Concert samen met Public Space eind 2017 een verkenning uitgevoerd naar de rol en invloed van burgers en gemeenten bij grenscorrecties.

In ons rapport adviseren wij om de procedure voor gemeentelijke herindelingen tegen het licht te houden. En hierbij experimenteerruimte te creëren om een betere aanpak te kunnen ontwerpen. Wij pleiten voor burgermacht en burgerbetrokkenheid die recht doen aan de burgerkracht. Eventuele herindelingskwesties moeten daarom altijd onderdeel uitmaken van reguliere verkiezingen. Hiermee beschermen we de democratische rechten van burgers en gemeenten.

Lees hier ons rapport.

.

Op 17 januari 2018 hebben we het rapport aangeboden aan de vaste Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Van links naar rechts op de foto: Harm Rozie en Dorus Teeuwen van Communication Concert, Steven de Waal van Public Space Foundation, Erik Ziengs (VVD, voorzitter Kamercommissie), Monica den Boer (D66) en Nevin Özütok (Groenlinks).

Een werknemer heeft vanuit een cao of arbeidsovereenkomst afspraken met zijn werkgever over arbeidsvoorwaarden. Deze afspraken zorgen er onder meer voor dat een werknemer aanspraak op inkomen heeft. Bijvoorbeeld bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en ouderdom (pensioen).

Uitvoering arbeidsvoorwaarden complex
Jaarlijks moet een werkgever voor iedere medewerker gemiddeld zes (salaris)mutaties doorvoeren in zijn administratie. Iedere mutatie moet hij aan gemiddeld zes verschillende uitvoerende partijen doorgeven. Denk hierbij aan verzekeraars, pensioenfondsen, salarishuizen, verzuimdienstverleners, UWV en de Belastingdienst. Omdat vorm en inhoud van de mutatieberichten telkens verschillen, vragen al deze mutaties om verificatie en opvolging. Dit maakt de uitvoering van arbeidsvoorwaarden complex.

Beheersbaar, betrouwbaar en begrijpelijk

Voor een werknemer is het belangrijk om inzicht in zijn inkomensgegevens te hebben, nu en in de toekomst. En dat deze gegevens betrouwbaar en begrijpelijk zijn.
Voor een werkgever is het belangrijk om dit complexe en risicovolle proces beheersbaar te maken. Want een werkgever is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de arbeidsvoorwaarden.

EBCC biedt werknemers deze inkomenszekerheid
Employee Benefits Competence Centre (EBCC) is een onafhankelijke coöperatie met een maatschappelijke doelstelling: inkomenszekerheid voor werknemers mogelijk maken. Hiervoor heeft EBCC een neutraal en onafhankelijk inkomensplatform ontwikkeld waarop alle uitvoerders van inkomenszekerheid kunnen aansluiten. Dit zorgt ervoor dat arbeidsvoorwaarden overzichtelijk, transparant, betrouwbaar én betaalbaar zijn voor alle betrokkenen: werkgevers, werknemers, uitvoerders en adviseurs. Kijk voor meer informatie op ebcc.nl.

Voordeel medewerker
EBCC biedt een medewerker inzicht in zijn persoonlijke inkomen van vandaag én morgen. Ook in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensioen.

Voordeel werkgever
De inzet van EBCC verlaagt de uitvoeringskosten* van inkomensverzekeringen van circa € 1.500 naar € 160 per medewerker per jaar. En biedt grip op het uitvoeringsproces.
*bron: onafhankelijk accountancyonderzoek

Meer informatie?

Bel: (06) 51 28 64 30

Volg ons

Communication Concert
Leeuwenveldseweg 16F
1382 LX Weesp
Telefoon: (06) 51 28 64 30
info@comcon.nl

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring & cookiebeleid

Top